Una vegada ja tenim triades totes les pintures o tots els materials per a realitzar la obra, la següent pregunta que ens hem de fer és: Quines eines o accessoris per pintar necessito per a realitzar la obra o projecte?

Trobar certs accessoris per pintar o eines de qualitat de vegades suposa un repte: Com sabem que les brotxes o pinzells per a pintar no començaran a perdre filaments després de passar li pintura unes quantes vegades?  Com sabem si l’escala aguantarà tot el material que hem de portar o si és prou llarga i segura per a la tasca a fer? Entre altres.

Des de Pintures Palacios, aconseguim les eines i accessoris de qualitat, comprovant tot el lot per algun defecte i realitzant proves de qualitat amb una eina del lot. Els nostres professionals s’encarreguen de que segueixin les normatives i de deixar-ho tot ben documentat. Això permet fer un assessorament a mida i mil·limètric al projecte del client, assegurant que el client no es quedarà curt d’aquest o que el material que ha comprat podrà realitzar totes les tasques necessàries.

Alguns dels accessoris o eines que venem, distribuïm, i assessorem al respecte són:

  • Brotxes: Per a pintar amb diferents tipus de pintura. Oferim: brotxes premsades, de fibres sintètiques, paletines i pinzells.
  • Proteccions per a superfícies: Oferim des de cintes, a làmines, bobines, cintes adhesives, cintes de malla, mantes, etc. per a protegir superfícies a la hora de pintar, evitant qualsevol descuit.
  • Pistoles: Disposem de pistoles de silicona metàl·liques i d’alumini i pistoles d’escuma per a aplicacions.
  • Mesuradors d’humitat: Per a mesurar la humitat en la fusta, formigons, guixos, etc.
  • Escales i bastides: Per a poder accedir àrees elevades o de de difícil accés.

No dubti més i contacti amb nosaltres per obtenir els millors accessoris per pintar i eines per a finalitzar la seva obra o pintura amb eines de qualitat per a professionals!